POTEK NARAVOSLOVNEGA DNE  
     
 
  PRIPRAVA NA PREDAVANJE
30min
 
Potrebujemo ustrezni prostor, ki ustreza številu učencev in ima možnost zatemnitve, platno, računalniški projektor, mizo, stol in električni podaljšek do mize. Urejanje formalnosti.
 
  ...  
 
  MULTIMEDIJSKO PREDAVANJE (1. del)
60 min
 

Z multimedijsko predstavitvijo bodo na poljuden način predstavljena naslednja področja:

- Gibanje teles v vesolju (posledice ...).
- Predstavitev sončnega sistema (Sonce, planeti, raziskovanje planetov, ...).
- Kometi, meteorji in meteoriti.
- Nastanek kraterjev.
- Luna in poleti na Luno (Apollo).
- Umetni sateliti in vesoljske postaje (Iridium, ISS, ...).
- Najnovejši dosežki in odkritja.

 
  ...  
 
  MALICA
20 min.
  Malico organizira šola. V kolikor malice ni, se nadaljnji program časovno prilagodi.  
  ...  
 
  MULTIMEDIJSKO PREDAVANJE (2. del)
45 min.
 

Preko multimedijske predstaviteve bo predstavljeno:

- Aktualno nočno nebo za dan izvedbe.
- Rokovanje in spoznavanje teleskopa.
- Uporaba zvezdnih kart, astronomski pripomočki.
- Astronomijo na internetu.

- Odgovori na vprašanja učencev.

 
  ...  
 
  PREMIK NA KRAJ OPAZOVANJA

20 min

 

Šola poišče primerno mesto za opazovanje nočnega neba:

- Dvolj blizu šole (največ pol ure hoda).
- Obvezno dostopno z avtom.
- V bližini naj bo čim manj luči.
- Viden naj bo čim večji del neba.

Šola naj zagotovi ustrezno število spremljevalnih učiteljev, ki vodijo učence in skrbijo za red in disciplino. Učenci se v spremstvu učiteljev odpravijo peš od šole do mesta opazovanja.

Medtem se z avtomobilom odpelje teleskop na mesto opazovanja, kjer se pripravi vse potrebno za opazovanje. Postavitev in kalibracija teleskopa traja vsaj 15 min.

 
  ...  
 
  OPAZOVANJE NOČNEGA NEBA
3x30 min
 

Opazovanje po skupinah v krožnem smislu (vsi učenci vidijo vse)

Učenci se razdelijo v dve ali tri skupine, odvisno od variante.

Prva skupina (pri »veliki« varianti prva in druga):

opazuje aktualne objekte na nočnem nebu s teleskopom, ki so vidni ob tej uri na dan opazovanja (Luna, planeti, meglice, kopice, galaksije, dvozvezdja ...)

Druga skupina (pri »veliki« varianti tretja):

orientacija na nočnem nebu s pomočjo ozvezdij, uporaba zvezdnih kart, iskanje planetov, ozvezdij na nebu. Spoznavanje grške mitologije, potek ekliptike....

Iz raznih razlogov je možno prilagajanje programa na terenu samem.

 
  ...  
 
  ZAKLJUČEK NARAVOSLOVNEGA DNE
20 min
  Pospravljanje teleskopa, zvezdnih kart, ureditev formalnosti in odhod.