www.ntbrog.com

Vrtljiva zvezdna karta je praktično nepogreššljiv astronomski pripomoček tako pri opazovanjih neba s prostimi očmi kot pri pripravi opazovanj s teleskopi in binokularji. Zvezdna karta je velika, pregledna, trpežna in primerna za vse osnovne namene pri orienatciji na ničnem nebu, hkrati pa je dopolnjena z mnogimi dodatnimi koristnimi podatki in elementi, ki bodo v pomoč tudi zahtevnejššemu uporabniku.

Karti so priložene tudi šštevilne didaktnične naloge z reššitvami, ki omogočajo poleg opazovanja na terenu, tudi delo v razredu. Naloge so zasnovane tako, da nas vodijo od najpreprostejšše orientacije na nebu, do natančnega iskanja posameznih objektov primernih za opazovanje s teleskopi in binuokularji. Zvezdna karta s priloženimi nalogami je torej odličen pripomoček pri spoznavanju orientacije in iskanju objektov na nočnem nebu.
Vrtljiva zvezdna karta podjetja nT-BROG je navedena tudi med Astro-mediji (tiskane vsebine) na enem izmed osrednjih slovenskih astronomskih portalov PORTAL V VESOLJE na povezavi: www.portalvvesolje.si

Velika vrtljiva zvezdna karta z
didaktičnimi nalogami že za 8,6 EUR

RECENZENT ZVEZDNE KARTE: doc.dr.Mitja SLAVINEC
- docent za fiziko na oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in
. matematiko Univerze v Mariboru.
- predsednik astronomskega društva Kmica.
- Podpredsednik za organizacijo Slovenske astronomske zveze.