Učni listi za učence  
 
Tukaj lahko najdete učne liste (z_karta_UL.pdf), ki si jih lahko natisnete in uporabite pri pouku. Učnim listom so na koncu priložene tudi rešitve, ki so vam lahko v pomoč pri uporabi zvezdne karte.
     
  Uporaba zvezdne karte - naloge z rešitvami  
   
  Opazovanje nočnega neba ob določenem dnevu in uri  
 
Prozorni del na foliji nam kaže vidni del neba izbranega dne ob določeni uri. Osrednji del vidnega dela neba je območje okoli ZENITA (nebo nad nami). Zenit je označen z majhnim krogcem na foliji. Na karti so označeni tudi ostali deli neba: sever, jug, vzhod in zahod.
 

Naloga 1: Nastavi zvezdno karto tako, da bo prikazovala nočno nebo, ki je vidno pozimi, 5. februarja ob 22h.

Rešitev: Vrtljivi del zvezdne karte (folijo) zavrtimo tako, da se ura opazovanja, ki je označena na robu folije, pokrije z datumom označenim na zunanjem delu paprinatega dela zvezdne karte. V tem primeru se morata pokrivati 5. februar in 22h.

 

Naloga 2: Nastavi zvezdno karto tako, da bo prikazovala nočno nebo, ki je vidno poleti, 15. julija ob 23h.

Rešitev: Vrtljivi del zvezdne karte (folijo) zavrtimo tako, da se ura opazovanja, ki je označena na robu folije, pokrije z datumom označenim na zunanjem delu paprinatega dela zvezdne karte. OPOZORILO: V poletnem načinu merjanja časa, moramo od časa, ki ga kažejo ure, odšetit 1 uro. V tem primeru se morata pokrivati 15. julij in 22h.

   
  Opazovanje ozvezdij
 
Na zvezdni karti so označene podobe ozvezdij s svetlo modrimi črtkanimi črtami. Imena ozvezdij so označena z velikimi črkami. Z imeni (male črke) so označene tudi najsvetlejše zvezde v posameznih ozvezdjih. Ko vrtimo zvezdno karto, ozvezdja spreminjajo svojo lego na nebu. Posamezno ozvezdje je najvišje na nebu, ko se nahaja na črti, ki povezuje Severnico (središče zvezdne karte) z jugom. Z vrtenjem zvezdne karte lahko vidimo tudi, da ozvezdja v bližini Severnice nikoli ne zaidejo.
 

Naloga 1: V katerih mesecih lahko opazujemo ozvezdje Orion na nočnem nebu ob 22h?

Rešitev: Na zvezdni karti pošiščemo ozvezdje ORION in ga nastavimo na vzhodni del vidnega dela nočnega neba. Na robu poiščemo oznako za uro (22h) in odčitamo datum s katerim se pokriva. V tem primeru je to začetek novembra. Nato pomaknemo ozvezdje Orion na zahodni del neba in ponovno odčitamo datum, ki sovpada z 22h. V tem primeru je to konec marca. Orion lahko torej opazujemo na nočnem nebu (ob 22) od začetka novembra do konev marca.

 

Naloga 2: Na katerem delu neba se nahaja ozvezdje Leva v sredini januarja ob 22h?

Rešitev: Vrtljivi del zvezdne karte (folijo) zavrtimo tako, da se ura (22h) približno pokriva s 15. januarjem. Na vidnem delu nočnega neba poiščemo ozvezdje Leva. V tem primeru vidimo, da ozvezdje Leva leži na vzhodnem delu nočnega neba.

 

Naloga 3: Kdaj bo ozvezdje Raka najvišje na nebu, če ga opazujemo ob 23h?

Rešitev: Ozvezdja so najvišje na nebu, ko se nahajajo na južnem delu neba. Na zvezdni karti pošičemo ozvezdje Raka. Nato zvezdno karto zavrtimo tako, da se ozvezdje Raka nahaja točno na jugu (na črti, ki povezuje zenit in jug). Na robu karte poiščemo uro (23h), ki se v tem primeru pokriva s 15. januarjem. Ozvezdje Raka bo ob 23h najvišje na nebu v sredini januarja.

   
  Opazovanje zvezd
 
Na zvezdni karti so označene posamezne zvezde z različnimi krogci. Večji je krogec svetlejša je zvezda. Zvezde, ki so označene z najmanjšimi krogci, so v naravi (ob zelo dobrih pogojih) komaj vidne s prostimi očmi. S posebnimi oznakami (krogcem) so označene tudi spremenljivke (zvezde, ki spreminjajo sij).
  Naloga 1: Zvezdo Sirij vidimo točno na jugu 17. januarja ob 23h. Kdaj jo bomo videli na jugu ob 22h, 21h in 20h?
 
Rešitev: Zvezdno karto zavrtimo tako, da se Sirij nahaja na čti, ki povezuje zenit z jugom. Na robu karte lahko razberemo, da se ura ob 23h pokriva s 17. januarjem, ob 22h s 1. februarjem, ob 21h s 16. februarjem in ob 20h s 3. marcem.
 
  Opazovanje Sonca
 
Na zvezdni karti je z oranžno črto označena ekliptika, ki prikazuje navidezno potovanje Sonca po posameznih ozvezdjih. Na ekliptiki so napisani tudi datumi, ki označujejo lego Sonca ob določenem datumu.
  Naloga 1: Približno ob kateri uri vzide Sonce 1. oktobra?
 
Rešitev: Na ekliptiki (oranžni črti) poiščemo datum 1. oktober (1.X.), ki označuje lego Sonca ob tem datumu. Zvezdno karto zavrtimo tako, da se bo oznaka (1.X.) nahajala na robu obzorja vzhodnega dela neba. Nato na robu zvezdne karte poiščemo 1. oktober. Razberemo lahko, da se ta datum pokriva z uro ob 6h 20 min. Tega dne bo torej Sonce všlo nekaj minut čez 6. uro.
 
  Opazovanje objektov z optičnimi pripomoički
 
Na zvezdni karti so narisani tudi objekti (Kroglaste in razsute kopice, meglice, galaksije), ki jih lahko opazujemo s pomočjo optičnih pripomočkov (binokularjem, teleskopom, ...). Prikazani so vsi Mesierjevi objekti. Z oranžnimi krogci so označene kroglaste in razsute kopice, z zelenimi krogci in kvadratki so označene meglice, z rdečimi elipsami pa so označene galaksije.